Robert T. B. Jansen Winterswijk 10-09-53

Beelddenkend kunstenaar.

1971 – 1976 academie voor beeldende kunst te Enschede.

 

Als rechtgeaarde beelddenker, koppel ik emoties en gevoelens aan beelden, die ik
verwerk in mijn foto’s tekeningen of schilderijen.

Mijn gevoel is mijn leven.
Dat is het enige wat iets voor mij betekent, en het verstand heeft daarbij een
controlerende functie.
Ik heb meer het gevoel dat ik besta als ik geraakt wordt door de dingen.

Mijn beelden gaan over emoties, dit is voor mijn de belangrijkste binding met het leven.
Ik ben opzoek naar de gevoelswaarde van het beeld.
Wanneer ik voor een onderwerp gekozen heb vindt er een eindeloze wisselwerking plaats
tussen je laten gaan en kiezen.

De wisselwerking tussen emotionaliteit en verstandelijkheid.
Het zijn momenten, morgen kunnen ze al weer anders zijn.
Het is een manier om mijn gevoelens te formuleren en te rangschikken.
het is een bezetenheid, een sterke drang om het onzichtbare te verbeelden.

Het moet uit mijn hoofd.